Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nasz doświadczony zespół prowadzi projekty inwestycyjne w obszarze private equity i venture capital.
Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. koncentruje się na rynku inwestycji Private Equity/Venture Capital, poszukując możliwości inwestycyjnych w branżach IT, ITC, e-commerce oraz innowacyjnych produktów i usług. Jako inwestor wspieramy kompetencyjnie projekty biznesowe, w które jesteśmy zaangażowani. Głównym celem Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wzrost wartości poprzez stworzenie liczącego się na polskim rynku inwestycji prywatnych wyspecjalizowanego podmiotu inwestycyjnego. W ramach przyjętej strategii inwestujemy bezpośrednio w projekty biznesowe oraz tworzymy wspólnie z partnerami mniejsze fundusze celowe.PSIK header_logo_gpw seg