KRS IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna (stan na dzień 9.6.2021) Pobierz
Statut Spółki Pobierz
Regulamin WZA (uchwalony 15.12.2009) Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej (Uchwała NWZ z dnia 26.10.2007) Pobierz
Polityki wynagrodzeń – Pobierz

Regulamin Komitetu Audytu – Pobierz