20 lipca 2017 roku zakup akcji Play Communications S.A.
7 lipca 2017 roku zmiany w Statucie Spółki.
16 maja 2017 roku sprzedaż pakietu akcji Grupy Exorigo-Upos S.A.
11 kwietnia 2017 roku podpisanie przez spółkę Impera Alfa Sp. z o.o. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie Projektu Grantowego. Całkowity koszt realizacji Projektu to 30.000.000 zł, z czego 80% wydatków kwalifikowanych będzie dofinansowane przez NCBiR. Impera Capital zobowiązała się do wniesienia wkładu Inwestora w wysokości nie większej niż 6.000.000 zł.
10 kwietnia 2017 roku sprzedaż część pakietu w spółce Grupa Exorigo-Upos S.A.
30 czerwca 2016 roku wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2016 i 2017 rok.
3 czerwca 2016 roku przedterminowy wykup całości obligacji serii O.
31 maja 2016 roku sprzedaż akcji AWBUD S.A.
24 maja 2016 roku Piotr Stępniewski, Cezary Górka, Paweł Buchla, Dariusz Kugawczuk i Mirosław Kryczka zostali powołani do pełnienia Członków Rady Nadzorczej.
05 lutego 2016 emisja obligacji serii O
26 lutego 2015 emisja obligacji serii M i N
30 marca 2015 przystąpienie Impera do Programu Wspierania Płynności
04 września 2015 podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej z dn. 17.10.2013 r. z Invento sp. z o.o.
06 października 2015 udzielenie prokury łącznej Panu Adamowi Rogalińskiemu, Pani Marcie Rosiak
14 stycznia 2016 Raport o niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk 2016.
29 grudnia 2014 powołanie spółki zależnej Impera Alfa sp. z o.o. jako wehikułu venture capital
30 czerwca 2014 wybór audytora na lata 2014-2015 (ECA Seredyński I Wspólnicy)
25 czerwca 2014 emisja obligacji serii L
20 maja 2014 nowi akcjonariusze (Aero Investment sp. z o.o., Venomb Investment sp. z o.o., TNK Investments sp. Z o.o.)
12 maja 2014 wznowienie notowań akcji Impera
25 kwietnia 2014 KDPW przyjęło uchwałę scaleniową akcji
16 kwietnia 2014 zawieszenie obrotu akcjami w związku ze scaleniem
2 kwietnia 2014 Nowy Członek Zarządu- Andrzej Ziemiński
28 marca 2014 obniżenie kapitału zakładowego w związku ze scaleniem akcji
24 stycznia 2014 Nowa emisja obligacji serii K
22 stycznia 2014 Puls Biznesu – Impera zapoluje na małe firmy Pobierz
29 listopada 2014 Pozyskanie nowego inwestora dla Invento sp. z o.o.
28 czerwca 2014 Sprzedaz akcji Dominium S.A.
11 lipca 2013 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego
22 kwietnia 2013 Notowanie Praw do Akcji serii H
17 kwietnia 2013 Rejestracja przez KDPW S.A. Praw do Akcji serii H
15 kwietnia 2013 zakończenie subskrypcji akcji serii H
12 kwietnia 2013 Przydział akcji serii H
12 kwietnia 2013 Podwyższenie kapitału zakładowego i zmian statutu
10 kwietnia 2013 złożenie 155 zapisów podstawowych na 3.210.471 akcji serii H oraz 31 zapisów dodatkowych na 2.982.557 akcji zwykłych serii H.
15 marca 2013 Rejestracja przez KDPW jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H w dniu 20.03.2013 r.
12 marca 2013 Ukazanie się ogłoszenia spółki w Monitorze Sadowym i Gospodarczym dotyczącego oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 marca 2013 ogłoszenie przez Monitor Sądowy i Gospodarczy oferty publicznej dotyczącej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Spółki w zakładce relacje inwestorskie.
12 marca 2013 zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W nowym składzie funkcja Przewodniczącego Rady została powierzona Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, Wiceprzewodniczącego Rady – Panu Radosławowi Kwaśnickiemu, Sekretarza- Panu Arturowi Jędrzejewskiemu. Ponadto w skład Rady został powołany Pan Grzegorz Esz i Dariusz Maciejuk.
9 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza BBI Capital NFI S.A. powołała nowy Zarząd Funduszu. W jego skład weszli: Łukasz Kręski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, Adam Wojacki oraz Cezary Gregorczuk, którzy objęli stanowiska Członków Zarządu.Zmiany w Zarządzie BBI Capital NFI SA zostały zapoczątkowane 19 grudnia 2012 roku rezygnacją ze stanowiska Prezesa Zarządu Wojciecha Grzybowskiego pełniącego tę funkcję od października 2011 roku.
18 paźdzerinika 2012 r., Puls Biznesu: Sprawdź ile warta jest Twoja firma. Wypowiedź Adama Wojackiego, Członka Zarządu BBI Capital NFI. Pobierz
17 października 2012 r., Puls Biznesu: Zarabiają na plastikowych puszkach. Firma Invento opracowała produkt, który może zrewolucjonizować branżę spożywczą – a konkretnie opakowania produktów – plastikową puszkę z tworzywa PET, która może być przezroczysta i przybierać dowolne kształty, na przykład kieliszka do wina. Wynalazek został już opatentowany w 90 krajach. Pobierz
4 października 2012, Puls Biznesu: Wypowiedź Adama Wojackiego, Członka Zarządu BBI Capital, Proces inwestycyjny jak wyścig kolarski Pobierz
28 września 2012, Pierwszy Milion, Wypowiedź Adama Wojackiego, Członka Zarządu BBI Capital NFI na temat prowadzenia rozmów z funduszem inwestycyjnym Pobierz
12 września BBI Seed Fund wraz z Pulsem Biznesu rozpoczęli nabór projektów do konkursu na najlepszy pomysł na biznes pod nazwą Biznes na 5. Nagrodą jest inwestycja funduszu nawet do 5 milionów złotych. Więcej informacji oraz frmularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.biznesna5.pb.pl
16 lipca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 705/2012 z dnia, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na CATALYST 8.260 obligacji na okaziciela serii A spółki DOMINIUM S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda.
10.07.2012 r. Puls Biznesu: Poszukiwani innowatorzy. Artykuł na temat BBI Seed Fund, jego planów oraz projektów inwestycyjnych, jakimi zainteresowani są Łukasz Kręski oraz Andrzej Ziemiński, Czlonkowie Zarządu Funduszu. Pobierz
25.06.2012 r. Parkiet: Tell zaprasza Eurotel do rozmów na temat połączenia. Grupa Tella prowadząca sklepy z usługami operatorów komórkowych chce przejmować. Pierwszy raz oficjalnie mówi o potencjalnej transakcji z Eurotelem. Pobierz
25.06.2012 r. Rzeczpospolita: Ruszą rozmowy o fuzji dilerów komórek? Tell i Eurotel, najwięksi niezależni dystrybutorzy usług sieci komórkowych, mogą usiąść do negocjacji. Pobierz
13.06.2012 r. do Rady Nadzorczej Call2Action S.A. powołano dwóch nowych członków: pana Andrzeja Ziemińskiego oraz pana Łukasza Kręskiego, którzy zastąpili odchodzących Macieja Dziewolskiego oraz p. Krzysztofa Nowińskiego.
05.06.2012 r. Parkiet: Mam kilka pomysłów co do spółki – mówi Maciej Zientara, prezes Hardeksu Pobierz
Tell ogłosił wezwanie do sprzedaży do 460.947 akcji własnych zwykłych i do 170.646 akcji imiennych, po 14 zł za akcję. Tell chce kupić akcje własne w celu umorzenia – poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK.Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 19 czerwca i potrwają do 2 lipca. Tell zamierza uzyskać w wyniku wezwania do 802.239 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. We wtorek o godz. 14.55 za jedną akcję spółki płacono 14,55 zł.(PAP)
Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r., w związku z końcem aktualnie trwającej trzyletniej wspólnej kadencji Zarządu, podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu pana Macieja Zientarę jako Prezesa Zarządu (pełniącego obecnie funkcję Prezesa Zarządu Hardex S.A.) oraz Panią Inez Krawczyńską jako członka Zarządu na okres trzyletniej, wspólnej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.
Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim w związku z podjęciem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości, informuje o stanie warunków zawieszających umowy przedwstępnej sprzedaży przedsiębiorstwa.
28 lutego 2012 r. Fundusz BBI Seed podpisał umowę inwestycyjną ze spółką Simplum tym samym realizując 7. inwestycję funduszu.
Agencja Ratingowa AFS przygotowała raport nadając BBI Capital rating BBB z perspektywą pozytywną. Pełny raport można znaleźć na stronie www.afs-rating.pl.