Zdobyte doświadczenie oraz stabilna pozycja rynkowa daje nam wiarę w to, że każdy dzień przynosi okazję by stać się lepszym. Dlatego inwestujemy w rozwój właściwych umiejętności, wiedzy i kompetencji naszych Pracowników.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Imperio prosimy o przesłanie aplikacji na adres: kariera@imperasa.pl

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych procesów rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: kariera@imperasa.pl w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

Administrator danych 
Administratorem danych jest  Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej również jako Spółka lub Administrator).

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kariera@imperasa.pl, pod numerem 22 398-82-70 lub pisemnie: Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA – ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą  przetwarzane w celu:
przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.
Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub w zakresie usług księgowych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora. Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom z grupy wyłącznie za Pani/Pana zgodą. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci Administrator może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom administracyjnym .

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Oświadczam, że otrzymałam(em) przedstawioną mi treść informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego  przez Administratora danych.