Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. to notowana na Giełdzie spółka, która daje inwestorom operującym na rynku giełdowym dostęp do obszaru bezpośrednich inwestycji prywatnych w Polsce.

Inwestujemy w rozwój średniej wielkości spółek w których jesteśmy aktywnym inwestorem średnioterminowym (średni czas trwania inwestycji to 3-5 lat). Interesują nas spółki bardzo szybko rozwijające się, które, aby kontynuować wzrost, potrzebują wzmocnienia kapitałowego. Poszukujemy przedsiębiorstw zarządzanych przez sprawnych i twórczych przedsiębiorców/menedżerów, niezależnie od branży w jakiej działają.

Cechuje nas spójne podejście enterprenerskie. Swoją pozytywną specyfikę dostrzegamy w umiejętności połączenia zgromadzonego przez ponad 12 lat doświadczenia w budowaniu i rozwijaniu własnych przedsiębiorstw z wiedzą o funkcjonowaniu rynków finansowych.

Wierzymy, że kluczem do sukcesu w obszarze naszego działania jest partnerstwo. Znamy pełny sens partnerstwa, ponieważ sami jesteśmy nie tylko inwestorami finansowymi, ale i przedsiębiorcami. Swej roli upatrujemy nie tylko w finansowaniu nowych i obiecujących przedsięwzięć gospodarczych, lecz również w aktywnym zaangażowaniu się we współzarządzanie nimi.

Notowanie tak zdefiniowanej spółki pozwala inwestorom instytucjonalnym (takim jak OFE i TFI) oraz inwestorom indywidualnym na dostęp do projektów typu private equity/venture capital, dając szansę na realizację wysokich stóp zwrotu z tego typu inwestycji poprzez wzrost wartości akcji funduszu.