Kalendarium okresów zamkniętych

Terminy publikacji – okresy zamknięte w roku 2021 Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA:
Nazwa raportu Data publikacji Okres zamknięty
Raport roczny za 2000 rok 29.04.2021 15.03.21 r. – 29.04.21 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 12.05.2021 12.04.21 r. – 12.05.21 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 29.09.2021 30.08.21 r. – 29.09.21 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 12.11.2021 13.10.21 r. – 12.11.21 r.