Raport bieżący 47 /2021 z 21.09.2021

Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki ONE MORE LEVEL S.A.
Pobierz
Raport bieżący 46 /2021 z 2.09.2021

Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki Outdoorzy S.A.
Pobierz
Raport bieżący 45 /2021 z 2.09.2021

Zawarcie przez Emitenta ugody pozasądowej zdłużnikiem.
Pobierz
Raport bieżący 44 /2021 z 1.09.2021

Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki ALL IN! GAMES S.A.
Pobierz
Raport bieżący 43 /2021 z 1.09.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 42 /2021 z 31.08.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 41 /2021 z 31.08.2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Pobierz
Raport bieżący 40 /2021 z 30.08.2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Pobierz
Raport bieżący 39 /2021 z 26.08.2021

Nabycie aktywów inwestycyjnych o istotnej wartości.
Pobierz
Raport bieżący 38 /2021 z 26.08.2021

Zakup akcji spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie.
Pobierz
Raport bieżący 37 /2021 z 18.08.2021

Złożenie oświadczenia o objęciu udziałów i przystąpieniu do spółki Cosma Cannabis Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 36 /2021 z 16.08.2021

Zawarcie umowy dotyczącej objęcia akcji spółki Excellence Cannabis S.A. z siedzibą w Katowicach.
Pobierz
Raport bieżący 35 /2021 z 05.08.2021

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa Emitenta o zapłatę oddalający apelację Pozwanego.
Pobierz
Raport bieżący 34 /2021 z 29.07.2021

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników dotyczącej inwestycji w spółkę LIVEKID OPERATIONS Sp. z o. o. oraz złożenie oświadczenia o objęciu udziałów w spółce LIVEKID OPERATIONS Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 33 /2021 z 6.07.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 32 /2021 z 2.07.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 31 /2021 z 1.07.2021

Zawarcie umowy dotyczącej objęcia akcji spółki Polskie Konopie S.A. z siedzibą w Katowicach.
Pobierz
Raport bieżący 30 /2021 z 24.06.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Imperio ASI S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
Pobierz
Raport bieżący 29 /2021 z 24.06.2021

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Imperio ASI S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
Pobierz
Raport bieżący 28 /2021 z 14.06.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 27 /2021 z 11.06.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 26 /2021 z 11.06.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 25 /2021 z 11.06.2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Pobierz
Raport bieżący 24 /2021 z 8.06.2021

Rejestracja zmian statutu Emitenta -zmiana nazwy Emitenta.
Pobierz
Raport bieżący 23 /2021 z 27.05.2021

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021 r. i inna dokumentacja
Pobierz
Raport bieżący 22 /2021 z 27.05.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r.
Pobierz
Raport bieżący 21 /2021 z 29.04.2021

Sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2020
Pobierz
Raport bieżący 20 /2021 z 28.04.2021

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 19 /2021 z 9.04.2021

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2020 r.
Pobierz
Raport bieżący 18 /2021 z 9.04.2021

Zmiany w składzie Zarządu Impera Capital ASI S.A.- odwołanie Członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu.
Pobierz
Raport bieżący 17 /2021 z 9.04.2021

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.
Pobierz
Raport bieżący 16 /2021 z 7.04.2021

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.
Pobierz
Raport bieżący 15 /2021 z 7.04.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 7 kwietnia 2021 r.
Pobierz
Raport bieżący 14 /2021 z 7.04.2021

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A w dniu 07.04.2021 r.
Pobierz
Raport bieżący 13 /2021 z 18.03.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 12 /2021 z 18.03.2021

Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 11 /2021 z 16.03.2021

Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 10 /2021 z 16.03.2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Pobierz
Raport bieżący 9 /2021 z 16.03.2021

Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 8 /2021 z 11.03.2021

Projekty uchwał na NWZ w dniu 7 kwietnia 2021 r.
Pobierz
Raport bieżący 7 /2021 z 11.03.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Impera Capital ASI S.A.
Pobierz
Raport bieżący 6 /2021 z 16.02.2021

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
Pobierz
Raport bieżący 5 /2021 z 5.02.2021

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 4 /2021 z 4.02.2021

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
Pobierz
Raport bieżący 3 /2021 z 4.02.2021

Zawarcie przez akcjonariuszy Spółki umów dotyczących warunków transakcji sprzedaży akcji Spółki w ramach wezwania.
Pobierz
Raport bieżący 2 /2021 z 4.02.2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu listu intencyjnego w przedmiocie zainteresowania nabyciem akcji Spółki zapewniających uzyskanie 66 % w kapitale zakładowym Spółki.
Pobierz
Raport bieżący 1 /2021 z 14.01.2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Pobierz
Raport bieżący 24 /2020 z 21.12.2020

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 23 /2020 z 3.12.2020

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 22 /2020 z 23.11.2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze związanego z zadłużeniem Invento Sp. z o.o., o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i wszczęciu postępowania o dokonanie zabezpieczenia.
Pobierz
Raport bieżący 21 /2020 z 17.11.2020

Ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu, wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Pobierz
Raport bieżący 20 /2020 z 13.10.2020

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 19 /2020 z 30.09.2020

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Impera Capital ASI S.A.
Pobierz
Raport bieżący 18 /2020 z 24.09.2020

Rezygnacja ze sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok.
Pobierz
Raport bieżący 17 /2020 z 22.09.2020

Rejestracja zmian statutu Impera Capital ASI S.A.
Pobierz
Raport bieżący 16 /2020 z 31.08.2020

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2020r.
Pobierz
Raport bieżący 15 /2020 z 19.08.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 19 sierpnia 2020r.
Pobierz
Raport bieżący 14 /2020 z 19.08.2020

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.
Pobierz
Raport bieżący 13 /2020 z 19.08.2020

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A. w dniu 19 sierpnia 2020r.
Pobierz
Raport bieżący 12 /2020 z 17.08.2020

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pobierz
Raport bieżący 11 /2020 z 31.07.2020

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza.
Pobierz
Raport bieżący 10 /2020 z 23.07.2020

Projekty uchwał nz ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020r.
Pobierz
Raport bieżący 9 /2020 z 23.07.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. na dzień 19 sierpnia 2020r.
Pobierz
Raport bieżący 8 /2020 z 30.06.2020

Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych.
Pobierz
Raport bieżący 7 /2020 z 16.06.2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2019.
Pobierz
Raport bieżący 6 /2020 z 29.05.2020

Zmiana adresu siedziby Emitenta.
Pobierz
Raport bieżący 5 /2020 z 3.04.2020

Otrzymanie oryginału podpisanej umowy dotyczącej zadłużenia Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 4 /2020 z 1.04.2020

Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej.
Pobierz
Raport bieżący 3 /2020 z 19.03.2020

Otrzymanie scanu podpisanej umowy dotyczącej zadłużenia Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 2 /2020 z 18.02.2020

Wykreślenie spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk z rejestru przedsiębiorców.
Pobierz
Raport bieżący 1 /2020 z 21.01.2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Pobierz
Raport bieżący 32 /2019 z 16.12.2019

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
Pobierz
Raport bieżący 31 /2019 z 16.12.2019

Ujawnienie stanu posiadania.
Pobierz
Raport bieżący 30 /2019 z 06.12.2019

Zwrot i zmniejszenie części wkładu Impera Capital ASI S.A. w spółce zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk
Pobierz
Raport bieżący 29 /2019 z 25.11.2019

Udzielenie przez Emitenta poręczenia do umowy wynajmu powierzchni biurowej.
Pobierz
Raport bieżący 28 /2019 z 25.11.2019

Nabycie aktywów znacznej wartości od spółki zależnej.
Pobierz
Raport bieżący 27 /2019 z 19.11.2019

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę utrzymujący nakaz zapłaty wydany na rzecz Emitenta.
Pobierz
Raport bieżący 26 /2019 z 15.11.2019

Rezygnacja z członkowstwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Pobierz
Raport bieżący 25 /2019 z 8.11.2019

Spełnienie się warunku zapłaty ceny z umów zbycia aktywów zawartych przez spółkę zależną od Emitenta.
Pobierz
Raport bieżący 24 /2019 z 23.10.2019

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczących umów zbycia aktywów.

Pobierz
Raport bieżący 23 /2019 z 27.09.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 22 /2019 z 26.09.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 21 /2019 z 26.09.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 20 /2019 z 26.09.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 19 /2019 z 26.09.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 18 /2019 z 24.09.2019

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.

Pobierz
Raport bieżący 17 /2019 z 23.09.2019

Rejestracja zmian statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji, zmiana firmy Spółki.

Pobierz
Raport bieżący 16 /2019 z 02.09.2019

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

Pobierz
Raport bieżący 15 /2019 z 14.08.2019

Wpis Impera Capital S.A. do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

Pobierz
Raport bieżący 14 /2019 z 18.07.2019

Rejestracja zmian statutu Impera Capital S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14 /2019 z 18.07.2019
Pobierz
Raport bieżący 13 /2019 z 26.06.2019

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.

Pobierz
Raport bieżący 12 /2019 z 26.06.2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Pobierz
Raport bieżący 11 /2019 z 26.06.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Pobierz
Raport bieżący 10 /2019 z 30.05.2019

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019r.

Pobierz
Raport bieżący 9 /2019 z 30.05.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 26 czerwca 2019r.

Pobierz
Raport bieżący 8 /2019 z 21.05.2019

Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. na nowe kadencje.

Pobierz
Raport bieżący 7 /2019 z 21.05.2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za 2018 rok.

Pobierz
Raport bieżący 6 /2019 z 28.01.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 5 /2019 z 21.01.2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Pobierz
Raport bieżący 4 /2019 z 16.01.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 3 /2019 z 3.01.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 2 /2019 z 3.01.2019

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 1 /2019 z 2.01.2019

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach ESKY.PL S.A. zabezpieczającego zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o. oraz wejście w życie aneksu do umowy pożyczki.

Pobierz
Raport bieżący 25 /2018 z 28.12.2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz
Raport bieżący 24 /2018 z 28.12.2018

Zakończenie drugiej transzy skupu Akcji Własnych.
Pobierz
Raport bieżący 23 /2018 z 27.12.2018

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Pobierz
Raport bieżący 22 /2018 z 19.12.2018

Wyniki skupu Akcji Własnych.
Pobierz
Raport bieżący 21 /2018 z 19.12.2018

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach ESKY.PL S.A. zabezpieczającego zabezpieczającego zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 20 /2018 z 13.12.2018

Informacja dotycząca złożenia przez spółkę portfelową wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego.
Pobierz
Raport bieżący 19 /2018 z 7.12.2018

Zawarcie umów zastawu rejestrowego i zwykłego zabezpieczających zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o. oraz zawarcie aneksu do umowy pożyczki.
Pobierz
Raport bieżący 18 /2018 z 6.12.2018

Zmiana harmonogramu skupu Akcji Własnych.
Pobierz
Raport bieżący 17 /2018 z 23.11.2018

Zmiana ceny i harmonogramu skupu akcji własnych.
Pobierz
Raport bieżący 16 /2018 z 9.11.2018

Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych w ramach drugiej transzy zakupu akcji własnych.
Pobierz
Raport bieżący 15 /2018 z 8.11.2018

Tryb i warunki nabycia akcji własnych w ramach drugiej transzy.
Pobierz
Raport bieżący 14 /2018 z 26.10.2018

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
Pobierz
Raport bieżący 13 /2018 z 2.10.2018

Ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.
Pobierz
Raport bieżący 12 /2018 z 13.09.2018

Rejestracja zmian statutu Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 11 /2018 z 31.08.2018

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Invento Sp. z o.o. oraz należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 10 /2018 z 14.06.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Pobierz
Raport bieżący 9 /2018 z 14.06.2018

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Pobierz
Raport bieżący 8 KOREKTA /2018 z 18.05.2018

Korekta raportu bieżącego nr 8/2018.
Pobierz
Raport bieżący 8/2018 z 18.05.2018

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 14 czerwca 2018.
Pobierz
Raport bieżący 7 /2018 z 18.05.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 14 czerwca 2018r.
Pobierz
Raport bieżący 6 /2018 z 15.05.2018

Wybór firmy audytorskiek.
Pobierz
Raport bieżący 5 /2018 z 15.05.2018

Odwołanie i powołanie Członka Zarządu Impera Capital S.A. na nową kadencję.
Pobierz
Raport bieżący 4 /2018 z 15.05.2018

Sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2017.
Pobierz
Raport bieżący 3 /2018 z 20.03.2018

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.
Pobierz
Raport bieżący 2 /2018 z 20.03.2018

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 1 /2018 z 22.01.2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.
Pobierz
Raport bieżący 30 /2017 z 21.11.2017

Wystawienie na rzecz Emitenta weksli in blanco zabezpieczających zwrot pożyczki udzielonej Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 29 /2017 z 8.11.2017

odmowa przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej pozwanego w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.
Pobierz
Raport bieżący 28 /2017 z 7.11.2017

Objęcie przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 27 /2017 z 30.10.2017

Zamiar objęcia przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 26 /2017 z 23.10.2017

Ustanowienie na rzecz Emitenta zastawu rejestrowego na wierzytelności przysługującej Invento Sp. z o.o. zabezpieczającego zwrot pożyczki.
Pobierz
Raport bieżący 25 /2017 z 16.10.2017

Wdrożenie do stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk 2016.
Pobierz
Raport bieżący 24 /2017 z 16.10.2017

Ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Pobierz
Raport bieżący 23 /2017 z 4.10.2017

Zawarcie umów poręczenia zabezpieczających zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 22 /2017 z 27.09.2017

Udzielenie pożyczki na rzecz spółki Invento Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 21 /2017 z 21.08.2017

Informacja o braku ofert sprzedaży akcji w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych.
Pobierz
Raport bieżący 20 /2017 z 7.08.2017

Wydłużenie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 19 /2017 z 26.07.2017

Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych.
Pobierz
Raport bieżący 18 /2017 z 25.07.2017

Tryb i warunki nabycia akcji własnych w ramach pierwszej transzy.
Pobierz
Raport bieżący 17 /2017 z 25.07.2017

Ogólne zasady i warunki nabywania akcji własnych Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 16 /2017 z 20.07.2017

Przydział akcji Play Communications S.A.
Pobierz
Raport bieżący 15 /2017 z 19.07.2017

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 14 /2017 z 7.07.2017

Złożenie zapisu na akcje Play Communications S.A.
Pobierz
Raport bieżący 13 /2017 z 12.06.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.
Pobierz
Raport bieżący 12 /2017 z 12.06.2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 12.06.2017 r.
Pobierz
Raport bieżący 11 /2017 z 7.06.2017

Sprzedaż pakietu akcji w spółce Grupa Exorigo -Upos S.A.
Pobierz
Raport bieżący 10 /2017 z 16.05.2017

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 12 czerwca 2017 r.
Pobierz
Raport bieżący 9 /2017 z 16.05.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 12 czerwca 2017 r.
Pobierz
Raport bieżący 8 /2017 z 16.05.2017

Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. na nowe kadencje.
Pobierz
Raport bieżący 7 /2017 z 16.05.2017

Sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2016.
Pobierz
Raport bieżący 6 /2017 z 16.05.2017

Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
Pobierz
Raport bieżący 5 /2017 z 12.04.2017

Zawarcie umowy o dofinansowanie umożliwiającej wykonywanie przez Impera Capital S.A. umowy zobowiązującej do wnoszenia zadeklarowanego wkładu.
Pobierz
Raport bieżący 4 /2017 z 11.04.2017

Sprzedaż części posiadanego pakietu akcji w spółce Grupa Exorigo -Upos S.A.
Pobierz
Raport bieżący 3 /2017 z 10.04.2017

Zawarcie przez Emitenta ze spółką Impera Alfa Sp. z o.o. umowy zobowiązującej do wnoszenia zadeklarowanego wkładu.
Pobierz
Raport bieżący 2 /2017 z 21.03.2017

Doręczenie skargi kasacyjnej w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.
Pobierz
Raport bieżący 1 /2017 z 18.01.2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.
Pobierz
[/tab]
Raport bieżący 36 /2016 z 30.12.2016

Ujawnienie stanu posiadania.
Pobierz
Raport bieżący 35 /2016 z 24.10.2016

Oddalenie apelacji w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.
Pobierz
Raport bieżący 34 /2016 z 30.09.2016

Zrzeczenie się prokury przez prokurenta łącznego.
Pobierz
Raport bieżący 33 /2016 z 14.07.2016

Aneks zmieniający warunki umowy BRidge Alfa.
Pobierz
Raport bieżący 32 /2016 z 06.07.2016

Wybór audytora.
Pobierz
Raport bieżący 31 /2016 z 30.06.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A. w dniu 28 czerwca 2016r.
Pobierz
Raport bieżący 30 /2016 z 28.06.2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku.
Pobierz
Raport bieżący 29 /2016 z 21.06.2016

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą.
Pobierz
Raport bieżący 28 /2016 z 10.06.2016

Zniesienie całości blokady instrumentów finansowych oraz środków finanasowych (obligacji serii O)
Pobierz
Raport bieżący 27 /2016 z 07.06.2016

Przedterminowy wykup całości obligacji serii O.
Pobierz
Raport bieżący 26 /2016 z 03.06.2016

Sprzedaż aktywów o znacznej wartości.
Pobierz
Raport bieżący 25 /2016 z 31.05.2016

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital SA na dzień 28 czerwca 2016 r.
Pobierz
Raport bieżący 24 /2016 z 31.05.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital SA na dzień 28 czerwca 2016 r.
Pobierz
Raport bieżący 23 /2016 z 25.05.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 24 maja 2016r.
Pobierz
Raport bieżący 22 /2016 z 24.05.2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 21 /2016 z 24.05.2016

Skład Zarządu Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 20 /2016 z 24.05.2016

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 24 maja 2016 roku.
Pobierz
Raport bieżący 19 /2016 z 18.05.2016

Sprzedaż udziałów spółki zależnej Impera Alfa Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 18 /2016 z 27.04.2016

Zmniejszenie wartości blokady instrumentów finansowych oraz środków finansowych.
Pobierz
Raport bieżący 17 /2016 z 25.04.2016

Uzupełnienie raportu bieżącego numer 15/2016.
Pobierz
Raport bieżący 16 /2016 z 25.04.2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital SA na dzień 24 maja 2016 r.
Pobierz
Raport bieżący 15 /2016 z 25.04.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital SA na dzień 24 maja 2016 r.
Pobierz
Raport bieżący 14 /2016 z 22.04.2016

Przedterminowy wykup obligacji serii O.
Pobierz
Raport bieżący 13 /2016 z 21.04.2016

Ujawnienie pośredniego stanu posiadania.
Pobierz
Raport bieżący 12 /2016 z 21.04.2016

Ujawnienie stanu posiadania – Jalexus Consultants Limited.
Pobierz
Raport bieżący 11 /2016 z 21.04.2016

Ujawnienie stanu posiadania – FXCube Technologies Limited.
Pobierz
Raport bieżący 10 /2016 z 21.04.2016

Ujawnienie stanu posiadania – Aero Investment Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący 9 /2016 z 23.03.2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2015.
Pobierz
Raport bieżący 8 /2016 z 23.03.2016

Powołanie członka zarządu Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 7 /2016 z 16.03.2016

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta.
Pobierz
Raport bieżący 6 /2016 z 15.03.2016

Apelacja w sprawie powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.
Pobierz
Raport bieżący 4 /2016 KOREKTA z 09.03.2016

Emisja obligacji serii O – korekta raporty 4/2016.
Pobierz
Raport bieżący 5/2016 z 04.03.2016

Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii O.
Pobierz
Raport bieżący 4/2016 z 25.02.2016

Emisja obligacji serii O.
Pobierz
Raport bieżący 3/2016 z 25.02.2016

Wykup obligacji serii M, wygaśnięcie zabezpieczeń.
Pobierz
Raport bieżący 2/2016 z 14.01.2016

Raport dotyczący niestosowania Dobrych Praktyk 2016.
Pobierz
Raport bieżący 1/2016 z 14.01.2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
Pobierz
Raport bieżący 27/2015 z 30.12.2015

Wykup bligacji serii N. Wygaśnięcie zabezpieczeń.
Pobierz
Raport bieżący 26/2015 z 09.12.2015

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Pobierz
Raport bieżący 25/2015 z 09.12.2015

Ujawnienie stanu posiadania.
Pobierz
Raport bieżący 24/2015 z 09.12.2015

Wyrok Sądy Okręgowego w Poznaniu w sprawie przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.
Pobierz
Raport bieżący 23/2015 z 07.12.2015

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Pobierz
Raport bieżący 22/2015 z 07.12.2015

Ujawnienie stanu posiadania.
Pobierz
Raport bieżący 21/2015 z 06.10.2015

Udzielenie prokury łącznej.
Pobierz
Raport bieżący 20/2015 z 06.10.2015

Odwołanie prokury łącznej.
Pobierz
Raport bieżący 19/2015 z 04.09.2015

Porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej z dn. 17.10.2013 r.
Pobierz
Raport bieżący 18/2015 z 19.06.2015

Brak zawarcia ugody.
Pobierz
Raport bieżący 17/2015 z 19.05.2015

Ujawnienie stanu posiadania.
Pobierz
Raport bieżący 16/2015 z 19.05.2015

Ujawnienie stanu posiadania.
Pobierz
Raport bieżący 15/2015 z 22.04.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r.
Pobierz
Raport bieżący 14/2015 z 20.04.2015

Skład Zarządu Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 13/2015 z 20.04.2015

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 roku.
Pobierz
Raport bieżący 12/2015 z 17.04.2015

Uzyskanie przez emitenta nakazu zapłaty.
Pobierz
Raport bieżący 11/2015 z 14.04.2015

Cofnięcie powództwa w części w związku z pozwem przeciwko G. Kopaczewskiemu.
Pobierz
Raport bieżący 10/2015 z 31.03.2015

Powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A.
Pobierz
Raport bieżący 9/2015 z 31.03.2015

Sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2014.
Pobierz
Raport bieżący 8/2015 z 30.03.2015

Przystąpienie Emitenta do Programu Wspierania Płynności.
Pobierz
Raport bieżący 7/2015 z 23.03.2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2015 r.
Pobierz
Raport bieżący 6/2015 z 23.03.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 r.
Pobierz
Raport bieżący 5/2015 z 13.03.2015

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
Pobierz
Raport bieżący 4/2015 z 12.03.2015

Złożenie pozwu o zapłatę.
Pobierz
Raport bieżący 3/2015 z 03.03.2015

Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii M i N
Pobierz
Raport bieżący 2/2015 korekta z 27.02.2015

korekta do raportu bieżącego nr 2/2015
Pobierz
Raport bieżący 2/2015 z 26.02.2015Emisja obligacji. Pobierz
Raport bieżący 1/2015 z 27.01.2015Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Pobierz
Raport bieżący 77/2014 z 30.12.2014 Zawarcie znaczących umów. Pobierz
Raport bieżący 76/2014 z 18.12.2014Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Pobierz
Raport bieżący 75/2014 z 28.11.2014Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pobierz
Raport bieżący 74/2014 z 28.11.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 73/2014 z 27.11.2014Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pobierz
Raport bieżący 72/2014 z 27.11.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 71/2014 z 03.09.2014Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą. Pobierz
Raport bieżący 70/2014 z 22.08.2014Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 69/2014 z 20.08.2014Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Pobierz
Raport bieżący 68/2014 z 20.08.2014Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 20.08.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 67/2014 z 19.08.2014Zatwierdzenie Zasad Funkcjonowania Systemu Rachunkowości Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 66/2014 z 11.08.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 65/2014 z 23.07.2014Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2014 r. Pobierz
Raport bieżący 64/2014 z 23.07.2014Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 20 sierpnia 2014 roku. Pobierz
Raport bieżący 63/2014 z 23.07.2014Rejestracja zmian Statutu spółki Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 62/2014 z 15.07.2014Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pobierz
Raport bieżący 61/2014 z 15.07.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 60/2014 z 11.07.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 59/2014 z 10.07.2014Wykup obligacji serii K, wygaśnięcie zabezpieczeń obligacji serii K. Pobierz
Raport bieżący 58/2014 z 10.07.2014Informacja w nawiązaniu do raportu nr 57/2014. Pobierz
Raport bieżący 57/2014 z 08.07.2014Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Pobierz
Raport bieżący 56/2014 z 02.07.2014Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lipca 2014 r. Pobierz
Raport bieżący 55/2014 z 30.06.2014Wybór biegłego rewidenta. Pobierz
Raport bieżący 54/2014 z 27.06.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 53/2014 z 27.06.2014Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pobierz
Raport bieżący 52/2014 z 27.06.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 51/2014 z 25.06.2014Emisja obligacji serii L. Pobierz
Raport bieżący 50/2014 z 18.06.2014Zmiana animatora rynku Emitenta. Pobierz
Raport bieżący 49/2014 z 30.05.2014Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 28.05.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 48/2014 z 28.05.2014Odstąpienie od głosowania nad uchwałą z punktu 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 28.05.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 47/2014 z 28.05.2014Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 28.05.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 46/2014 z 20.05.2014Ujawnienie stanu posiadania – utrata statusu podmiotu dominującego. Pobierz
Raport bieżący 45/2014 z 20.05.2014Ujawnienie stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji. Pobierz
Raport bieżący 44/2014 z 20.05.2014Ujawnienie stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji. Pobierz
Raport bieżący 43/2014 z 20.05.2014Ujawnienie stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji. Pobierz
Raport bieżący 42/2014 z 20.05.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 41/2014 z 20.05.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 40/2014 z 20.05.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 39/2014 z 20.05.2014Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 38/2014 z 12.05.2014Zakończenie procesu scalania akcji, wznowienie notowań. Pobierz
Raport bieżący 37/2014 z 02.05.2014Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. w dniu 28 maja 2014r. Pobierz
Raport bieżący 36/2014 KOREKTA z 02.05.2014Korekta do raportu bieżącego nr 36/2014 Pobierz
Raport bieżący 36/2014 z 02.05.2014Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 28 maja 2014r. Pobierz
Raport bieżący 35/2014 z 25.04.2014Uchwała Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki (scalenie) Pobierz
Raport bieżący 34/2014 z 17.04.2014Złożenie wniosku do KDPW o przeprowadzenie scalenia akcji. Pobierz
Raport bieżący 33/2014 z 16.04.2014Zawieszenie obrotu akcjami Impera Capital S.A. w związku z ich scaleniem. Pobierz
Raport bieżący 32/2014 z 10.04.2014Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu w związku ze scaleniem akcji. Pobierz
Raport bieżący 31/2014 z 08.04.2014Umorzenie akcji w KDPW. Pobierz
Raport bieżący 30/2014 z 02.04.2014Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013. Pobierz
Raport bieżący 29/2014 z 02.04.2014Przyjęcie takstu jednolitego Statutu Spółki. Pobierz
Raport bieżący 28/2014 z 02.04.2014Powołanie Członka Zarządu Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 27/2014 z 02.04.2014Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki. Pobierz
Raport bieżący 26/2014 z 28.03.2014Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27 marca 2014 roku. Pobierz
Raport bieżący 25/2014 z 28.03.2014Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki w związku ze scaleniem akcji. Pobierz
Raport bieżący 24/2014 z 13.03.2014Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 23/2014 z 12.03.2014Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW Pobierz
Raport bieżący 22/2014 z 10.03.2014Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 21/2014 z 07.03.2014Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 20/2014 z 06.03.2014Nabycie akcji własnych. Pobierz
Raport bieżący 19/2014 z 06.03.2014Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
Raport bieżący 18/2014 z 06.03.2014Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 6.03.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 17/2014 z 26.02.2014Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 16/2014 z 19.02.2014Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 15/2014 z 07.02.2014Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. w dniu 6.03.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 14/2014 z 07.02.2014Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 6.03.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 13/2014 z 07.02.2014Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. zwolanego na dzień 28.02.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 12/2014 z 06.02.2014Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 11/2014 z 31.01.2014Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. w dniu 28.02.2014 r. Pobierz
Raport bieżący 10/2014 z 31.01.2014Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 9/2014 z 29.01.2014Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 8/2014 z 29.01.2014Ustanowienie zabezpieczenia obligacji. Pobierz
Raport bieżący 7/2014 z 28.01.2014Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Pobierz
Raport bieżący 6/2014 z 24.01.2014Ujawnienie informacji poufnej. Pobierz
Raport bieżący 5/2014 z 24.01.2014Wykup obligacji serii H, wygaśniecie zabezpieczeń obligacji. Pobierz
Raport bieżący 4/2014 z 24.01.2014Emisja Obligacji serii K Pobierz
Raport bieżący 3/2014 z 23.01.2014Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 2/2014 z 15.01.2014Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 1/2014 z 10.01.2014Informacja dotycząca obligacji. Pobierz
Raport bieżący 117/2013 z 28.11.2013Zapłata ceny za udziały spółki Invento Sp. z o.o. , utrata statusu dominującego. Pobierz
Raport bieżący 116/2013 z 27.11.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 115/2013 z 22.11.2013Uzupełnienie do raportu nr 114/2013 – Sprzedaż udziałów spółki Invento Sp. z o.o. Pobierz
Raport bieżący 114/2013 z 21.11.2013Sprzedaż udziałów spółki Invento Sp. z o.o. Pobierz
Raport bieżący 113/2013 z 20.11.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 112/2013 z 20.11.2013Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Invento Sp. z o.o. Pobierz
Raport bieżący 111/2013 z 14.11.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 110/2013 z 06.11.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 109/2013 z 05.11.2013Kolejny etap wykonania umowy znaczącej. Pobierz
Raport bieżący 108/2013 z 04.11.2013Aneks do umowy znaczącej. Pobierz
Raport bieżący 107/2013 z 30.10.2013Objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej. Pobierz
Raport bieżący 106/2013 z 30.10.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 105/2013 z 23.10.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 104/2013 z 18.10.2013Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz
Raport bieżący 103/2013 z 16.10.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 102/2013 z 09.10.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 101/2013 z 03.10.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 100/2013 z 26.09.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 99/2013 z 19.09.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 98/2013 z 11.09.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 97/2013 z 06.09.2013Ujawnienie opóżnionej informacji poufnej – oferta pośredniego nabycia akcji. Pobierz
Raport bieżący 96/2013 z 06.09.2013Sprzedaż udziałów w spółce zależnej, utrata statusu podmiotu dominującego. Pobierz
Raport bieżący 95/2013 z 06.09.2013Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz
Raport bieżący 94/2013 z 06.09.2013Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz
Raport bieżący 93/2013 z 06.09.2013Ujawnienie opóżnionej informacji poufnej – zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do zbycia akcji Tell S.A.. Pobierz
Raport bieżący 92/2013 z 06.09.2013Ujawnienie opóżnionej informacji poufnej – spłata limitu wierzytelności. Pobierz
Raport bieżący 91/2013 z 06.09.2013Ujawnienie opóżnionej informacji poufnej – zawarcie umowy pożyczki. Pobierz
Raport bieżący 90/2013 z 05.09.2013Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. Pobierz
Raport bieżący 89/2013 z 04.09.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 88/2013 z 28.08.2013Zmiana warunków emisji obligacji. Pobierz
Raport bieżący 87/2013 z 28.08.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 86/2013 z 21.08.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 85/2013 z 14.08.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 84/2013 z 14.08.2013Zmiana Umowy o limit wierzytelności. Pobierz
Raport bieżący 82/2013 z 31.07.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 81/2013 z 30.07.2013Ustanowienie zastawu rejestrowego. Pobierz
Raport bieżący 80/2013 z 24.07.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 79/2013 z 18.07.2013Ustanowienie zastawu rejestrowego. Pobierz
Raport bieżący 78/2013 z 18.07.2013Zmiana Umowy o limit wierzytelności. Pobierz
Raport bieżący 77/2013 z 17.07.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 76/2013 z 16.07.2013Zawiadomienie w trybie ar. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
Raport bieżący 75/2013 z 16.07.2013Zawiadomienie w trybie ar. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
Raport bieżący 74/2013 z 16.07.2013Zawiadomienie w trybie ar. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
Raport bieżący 73/2013 z 16.07.2013Zawiadomienie w trybie ar. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
Raport bieżący 72/2013 z 16.07.2013Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 71/2013 z 11.07.2013Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego. Pobierz
Raport bieżący 70/2013 z 10.07.2013Wybór biegłego rewidenta. Pobierz
Raport bieżący 69/2013 z 10.07.2013Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Pobierz
Raport bieżący 68/2013 z 10.07.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 67/2013 z 03.07.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 66/2013 z 01.07.2013Warunkowa rejestracja akcji w KDPW Pobierz
Raport bieżący 65/2013 z 28.06.2013Zmiana warunków emisji obligacji, wykup obligacji serii J, częściowa spłata limitu wierzytelności Pobierz
Raport bieżący 64/2013 z 28.06.2013Rozwiązanie umowy inwestycyjnej – Dominium S.A. Pobierz
Raport bieżący 63/2013 z 26.06.2013Zawarcie umowy znaczącej – Dominium S.A. Pobierz
Raport bieżący 62/2013 z 26.06.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 61/2013 z 21.06.2013Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 18.06.2013 r. Pobierz
Raport bieżący 60/2013 z 20.06.2013Udzielenie prokury łącznej Pobierz
Raport bieżący 59/2013 z 19.06.2013Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dni 18 czerwca 2013 r. Pobierz
Raport bieżący 58/2013 z 19.06.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 57/2013 z 18.06.2013Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 56/2013 z 17.06.2013Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Pobierz
Raport bieżący 55/2013 z 13.06.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 54/2013 z 12.06.2013Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu. Pobierz
Raport bieżący 53/2013 z 05.06.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 52/2013 korekta z 29.05.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 51/2013 korekta z 22.05.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. – korekta do raportu 51/2013 Pobierz
Raport bieżący 51/2013 z 22.05.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 50/2013 z 22.05.2013Projekty uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 18 czerwca 2013 roku Pobierz
Raport bieżący 49/2013 z 22.05.2013Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 48/2013 z 22.05.2013Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok. Pobierz
Raport bieżący 47/2013 z 17.05.2013Brak spełnienia warunków z przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 25 marca 2013 r. Pobierz
Raport bieżący 46/2013 z 15.05.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 45/2013 z 13.05.2013Przekroczenie progu obrotów 10% kapitałów własnych Pobierz
Raport bieżący 44/2013 z 08.05.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 43/2013 z 07.05.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 42/2013 z 02.05.2013Upływ terminu spłaty wierzytelności wynikający z umowy o limit wierzytelności Pobierz
Raport bieżący 41/2013 z 24.04.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 40/2013 z 22.04.2013Informacja o notowaniu Praw do Akcji serii H Pobierz
Raport bieżący 39/2013 z 18.04.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 38/2013 z 18.04.2013Zawiadomienie w trybie ar. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
Raport bieżący 37/2013 z 18.04.2013Zawiadomienie w trybie ar. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
Raport bieżący 36/2013 z 18.04.2013Zawiadomienie w trybie ar. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
Raport bieżący 35/2013 z 18.04.2013Zawiadomienie w trybie ar. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
Raport bieżący 34/2013 z 17.04.2013Informacja o rejestracji przez KDPW S.A. Praw do Akcji serii H Pobierz
Raport bieżący 33/2013 z 15.04.2013Zakończenie subskrypcji akcji serii H Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 32/2013 z 12.04.2013Przydział akcji serii H Pobierz
Korekta raportu bieżącego 29/2013 z 11.04.2013Korekta do raportu nr 29 Pobierz
Raport bieżący 31/2013 z 10.04.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 30/2013 z 10.04.2013Informacja o wynikach subskrypcji akcjii serii H Pobierz
Raport bieżący 29/2013 z 09.04.2013Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 28/2013 z 26.03.2013Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku Pobierz
Raport bieżący 27/2013 z 25.03.2013Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży Pobierz
Raport bieżący 26/2013 z 21.03.2013Informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii H Pobierz
Raport bieżący 25/2013 z 15.03.2013Ustanowienie zastawów rejestrowych Pobierz
Raport bieżący 24/2013 z 15.03.2013Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H Pobierz
Raport bieżący 22/2013 z 13.03.2013Zmiana terminów subskrypcji Pobierz
Raport bieżący 21/2013 z 12.03.2013Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. Pobierz
Raport bieżący 20/2013 z 12.03.2013Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
Raport bieżący 19/2013 z 12.03.2013Ogłoszenie o ofercie publicznej Pobierz
Raport bieżący 18/2013 z 11.03.2013Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A. w dniu 4.03.2013 r. Pobierz
Raport bieżący 17/2013 z 11.03.2013Ujawnienie stanu posiadania Pobierz
Raport bieżący 16/2013 z 05.03.2013Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Pobierz
Raport bieżący 15/2013 z 05.03.2013Uchwały podjęte na Nazdwyczajnnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital SA w dniu 04 marca 2013 roku Pobierz
Raport bieżący 14/2013 z 04.03.2013Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. Pobierz
Raport bieżący 13/2013 z 19.02.2013Dane kontaktowe – uzupełnienie do raportu nr 12/2013 Pobierz
Raport bieżący 12/2013 z 12.02.2013Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki BBI Capital NFI SA – zmiana firmy spółki Pobierz
Raport bieżący 11/2013 z 06.02.2013Projekty uchwał na NWZ BBI Capital NFI S.A. w dniu 4 marca 2013 roku . Pobierz
Raport bieżący 10/2013 z 06.02.2013Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI S.A. . Pobierz
Raport bieżący 9/2013 z 31.01.2013Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku . Pobierz
Raport bieżący 8/2013 z 29.01.2013Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Capital NFI SA. Pobierz
Raport bieżący 7/2013 z 22.01.2013Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pobierz
Raport bieżący 6/2013 z 22.01.2013Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 5/2013 z 22.01.2013Ujawnienie stanu posiadania. Pobierz
Raport bieżący 4/2013 z 17.01.2013Odwołanie prokury samoistnej. Pobierz
Raport bieżący 3/2013 z 10.01.2013Powołanie Członków Zarządu BBI Capital NFI SA Pobierz
Raport bieżący 2/2013 z 10.01.2013Rezygnacja Członka Zarządu BBI Capital NFI SA Pobierz
Raport bieżący 1/2013 z 10.01.2013Rezygnacja Czlonka Rady Nadzorczej BBI Capital NFI SA Pobierz
Raport bieżący 61/2012 z 21.12.2012Zawiadomienie dotyczące zawarcia porozumienia w dniu 17.12.2012 r. dla ochrony praw mniejszościowych akcjonariuszy spółki BBI Capital NFI SA Pobierz
Raport bieżący 60/2012 z 20.12.2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący 59/2012 z 20.12.2012
Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobierz
Raprot bieżący 58/2012 z 20.12.2012
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Funduszu
Pobierz
Raport bieżący 57/2012 z 20.12.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący 56/2012 z 19.12.2012
Rezygnacja Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. z 19.12.2012R
Pobierz
Raport bieżący 55/2012 z 18.12.2012
Zmiana umowy o limit wierzytelności
Pobierz
Raport bieżący 54/2012 z 18.12.2012
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BBI Capital NFI SA
Pobierz
Raport bieżący 53/2012 z 18.12.2012
Uchwały podjęte na Nazdwyczajnnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI SA w dniu 17 grudnia 2012 roku – po wznowieniu obrad po przerwie.
Pobierz
Raport bieżący 52/2012 z 13.12.2012
Emisja obligacji
Pobierz
Raport bieżący 51/2012 z 30.11.2012
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w dniu 30 listopada 2012 roku
Pobierz
Raport bieżący 50/2012 z 16.11.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący 49/2012 z 16.11.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący 48/2012 z 16.11.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący 47/2012 z 16.11.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący 46/2012 z 16.11.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący 45/2012 z 12.11.2012
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BBI Capital NIF S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2012 roku nr 45/2012
Pobierz
Raport bieżący 44/2012 z 02.11.2012
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 42/2012
Pobierz
Raport bieżący 43/2012 z 02.11.2012
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital NFI S.A. w dniu 30.11.2012 r.
Pobierz
Raport bieżący 42/2012 z 02.11.2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący 41/2012 z 24.10.2012
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012 r.
Pobierz
Raport bieżący 40/2012 z 11.10.2012
Podsumowanie transakcji zawartych przez Emitenta w dniu 10 października 2012 r.
Pobierz
Raport bieżący 39/2012 z 11/10.2012
Zbycie aktywów o znacznej wartości
Pobierz
Raport bieżący 38/2012 z 17.09.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2006 roku o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący 37/2012 17.09.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2006 roku o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący 36/2012 17.09.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący 35/2012 17.09.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący 34/2012 z 17.09.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2006 roku o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący 33/2012 z 07.09.2012
Korekta raportu półrocznego – I półrocze 2012 – omyłka pisarska
Pobierz
Raport bieżący 32/2012 z 28.08.2012
Emisja obligacji
Pobierz
Raport bieżący 31/2012 z 02.08.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący 30/2012 z 30.07.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 29/2012 z 30.07.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 28/2012 26.07.2012
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej

Pobierz
Raport bieżący nr 27/2012 z 13.07.2012
Wybór biegłego rewidenta

Pobierz
Korekta raportu bieżącego nr 26/2012 z 11.07.2012
Ujawnienie stanu posiadania

Pobierz
Raport bieżący nr 26/2012 z 09.07.2012
Ujawnienie stanu posiadania

Pobierz
Korekta raportu bieżącego nr 25/2012 z 02.07.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 25/2012 z 02.07.2012
Ujawnienie stanu posiadania

Pobierz
Raport bieżący nr 24/2012 z 27.06.2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ BBI Capital NFI S.A.

Pobierz
Raport bieżący nr 23/2012 z 26.06.2012
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI S.A. w dniu 26.06.2012 r.

Pobierz
Raport bieżący nr 22/2012 z 04.06.2012
Ujawnienie stanu posiadania

Pobierz
Raport bieżący nr 21/2012 z 04.06.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie dokumentami finansowymi

Pobierz
Raport bieżący nr 20/2012 z 30.05.2012
Porozumienie w sprawie częściowego rozwiązania i zmiany umowy zobowiązującej do zbycia akcji Call2Action SA
Pobierz
Raport bieżący nr 19/2012 z 30.05.2012
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital SA
Pobierz
Raport bieżący nr 18/2012 z 30.05.2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital SA

Pobierz
Raport bieżący nr 17/2012 z 15.05.2012
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011
Pobierz
Raport bieżący nr 16/2012 z 15.05.2012
Prokura samoistna – wpis w KRS

Pobierz
Raport bieżący nr 15/2012 z 19.04.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 14/2012 z 29.02.2012
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Pobierz
Raport bieżący nr 13/2012 z 29.02.2012
Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
Pobierz
Raport bieżący nr 12/2012 z 01.02.2012
Zawarcie znaczącej umowy – umowa zbycia udziałów spółki Elekomp Sp.z o.o. w celu umorzenia
Pobierz
Raport bieżący nr 11/2012 z 26.01.2012
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Pobierz
Raport bieżący nr 10/2012 z 26.01.2012
Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
Pobierz
Raport bieżący nr 9/2012 z 12.01.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 8/2012 z 12.01.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 7/2012 z 12.01.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 6/2012 z 12.01.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 5/2012 z 12.01.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 4/2012 z 12.01.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 3/2012 z 12.01.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 2/2012 z 12.01.2012
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 1/2012 z 12.01.2012
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 58/2011 z 23.12.2011
Zawarcie porozumienia w sprawie wydłużenia terminu zapłaty za akcje.
Pobierz
Raport bieżący nr 57/2011 z 23.12.2011
Nabycie akcji społki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. z siedzibą w Barlinku oraz zawarcie porozumienia i innych umów z tym związanych.
Pobierz
Raport bieżący nr 56/2011 z 23.12.2011
Sprzedaż akcji spółki Call2Action S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 55/2011 z 23.12.2011
Spełnienie warunku z umowy zobowiązującej do zbycia akcji Call2Action S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 54/2011 z 15.12.2011
Odwołanie Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 53/2011 z 06.12.2011
Zmiany w statucie spółki.
Pobierz
Raport bieżący nr 52/2011 z 05.12.2011
Ujawnienie stanu posiadania.
Pobierz
Raport bieżący nr 51/2011 z 25.11.2011
Rozwiązanie umowy inwestycyjnej i zbycie akcji spółki zależnej.
Pobierz
Raport bieżący nr 50/2011 z 25.11.2011
Zawarcie umowy zobowiązującej do zbycia akcji Call2Action S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 49/2011 z 25.11.2011
Udzielenie prokury samoistnej.
Pobierz
Raport bieżący nr 48/2011 z 09.11.2011
Zawarcie umowy o zarządzanie.
Pobierz
Korekta do raportu bieżącego nr 47/2011 z 21.10.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ BBI Capital NFI S.A. w dniu 18.10.2011r.
Pobierz
Raport bieżący nr 47/2011 z 21.10.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ BBI Capital NFI S.A. w dniu 18.10.2011r.
Pobierz
Raport bieżący nr 46/2011 z 18.10.2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI S.A. w dniu 18 października 2011 roku
Pobierz
Raport bieżący nr 45/2011 z 30.09.2011
Powołanie Członków Zarządu BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 44/2011 z 30.09.2011
Odwołanie Członków Zarządu BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 43/2011 z 28.09.2011
Zawiadomienie o sprzedaży akcji w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 42/2011 z 28.09.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 41/2011 z 27.09.2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 40/2011 z 27.09.2011
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 39/2011
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 38/2011 z 26.09.2011
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S. A.
Pobierz
Raport bieżący nr 37/2011 z 23.09.2011
Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej BBI CAPITAL NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 36/2011 z 21.09.2011
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 35/2011 z 21.09.2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 34/2011 z 07.09.2011
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 33/2011 z 23.08.2011
Korekta o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 32/2011 z 05.08.2011
Ujawnienie informacji poufnej
Pobierz
Raport bieżący nr 31/2011 z 05.08.2011
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Pobierz
Raport bieżący nr 30/2011 z 04.08.2011
Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną akcji
Pobierz
Raport bieżący nr 29/2011 z 04.08.2011
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 28/2011 z 04.08.2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 27/2011 z 26.07.2011
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 26/2011 z 27.06.2011
Wybór biegłego rewidenta
Pobierz
Raport bieżący nr 25/2011 z 07.06.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ BBI Capital NFI S.A. w dniu 07 czerwca 2011 roku.
Pobierz
Raport bieżący nr 24/2011 z 07.062011
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 23/2011 z 06.06.2011
Rezygnacja Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 22/2011 z 02.06.2011
Powołanie Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 21/2011kor z 25.05.2011
Korekta do RB 21/2011 Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010
Pobierz
Raport bieżący nr 21/2011 z 25.05.2011
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010
Pobierz
Raport bieżący nr 20/2011 z 19.05.2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Zarządu w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 19/2011 z 17.05.2011
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
Pobierz
Raport bieżący nr 18/2011 z 10.05.2011
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 17/2011 z 10.05.2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport bieżący nr 16/2011 z 04.05.2011
Założenia strategii BBI Capital NFI S.A. na lata 2011-2013
Pobierz
Raport bieżący nr 15/2011 z 13.04.2011
Wykup obligacji
Pobierz
Raport bieżący nr 14/2011 z 25.03.2011
Wpis do KRS połaczenia spółek BBI Capital NFI SA i Atvertin Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący nr 13/2011 z 18.03.2011
Sprzedaż akcji spółki Cartridge World (CEE) Spółka Akcyjna
Pobierz
Raport bieżący nr 12/2011 z 17.03.2011
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Sprzedaży Akcji spółki Cartridge World (CEE) Spółka Akcyjna
Pobierz
Raport bieżący nr 11/2011 z 24.02.2011
Zawarcie Aneksu do Umowy o limit wierzytelności
Pobierz
Raport bieżący nr 10/2011 z 15.02.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Funduszu w dniu 15 lutego 2011r.
Pobierz
Raport bieżący nr 9/2011 z 15.02.2011
Uchwały podjete na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 8/2011 z 10.02.2011
Pisemne stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia Spółki BBI Capital NFI SA ze spółką Atvertin Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący nr 7/2011 z 26.01.2011
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połaczenia spółki BBI Capital NFI SA z podmiotem zależnym Atvertin Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący nr 6/2011 z 19.01.2011
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 5/2011 z 19.01.2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 4/2011 z 12.01.2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Pobierz
Raport bieżący nr 3/2011 z 11.01.2011
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połaczenia spółki BBI Capital NFI SA z podmiotem zależnym Atvertin Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący nr 2/1011 z 10.01.2011
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
Pobierz
Raport bieżący nr 1/2011 z 05.01.2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Pobierz
Raport bieżący nr 49/2010 z 20.12.2010
Plan połączenia Spółki BBI Capital NFI SA ze spółką Atvertin Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący nr 48/2010 z 15.12.2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Pobierz
Raport bieżący nr 47/2010 z 10.12.2010
Zamiar połączenia Spółki BBI Capital NFI SA z podmiotem zależnym Atvertin Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący nr 46/2010 z 08.12.2010
Powołanie Członka Zarzadu
Pobierz
Raport bieżący nr 45/2010 z 08.12.2010
Rezygnacja Członka Zarzadu BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 44/2010 z 26.11.2010
Rozwiązanie znaczącej umowy
Pobierz
Raport bieżący nr 43/2010 z 25.11.2010
Zawarcie Aneksu do warunkowej umowy sprzedaży udziałów
Pobierz
Raport bieżący nr 42/2010 z 19.11.2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Pobierz
Raport bieżący nr 41/2010 z 15.11.2010
Porozumienie w sprawie rozwiązania znaczącej Umowy Inwestycyjnej
Pobierz
Raport bieżący nr 40/2010 z 26.10.2010
Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej – Duda Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Pobierz
Raport bieżący nr 39/2010 z 20.10.2010
Informacja o transakcjach osób mających dostep do informacji poufnych
Pobierz
Raport bieżący nr 38/2010 z 19.10.2010
Informacja o transakcjach osób mających dostep do informacji poufnych
Pobierz
Raport bieżący nr 37/2010 z 08.10.2010
Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych.
Pobierz
Raport bieżący nr 36/2010 z 30.09.2010
Zawarcie umowy objecia akcji INSTAL LUBLIN S.A. i przeniesienie akcji PWB AWBUD SA oraz udziałów Awbud Sp. z o.o.
Pobierz
Raport bieżący nr 35/2010 z 27.09.2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Pobierz
Raport bieżący nr 34/2010 z 22.09.2010
Powołanie Prezesa Zarządu.
Pobierz
Raport bieżący nr 33/2010 z 22.09.2010
Wybór Wiceprzewodniczacego i Sekretarza Rady Nadzorczej Funduszu.
Pobierz
Raport bieżący nr 32/2010 z 22.09.2010
Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych.
Pobierz
Raport bieżący nr 31/2010 z 21.09.2010
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010r.
Pobierz
Raport bieżący nr 30/2010 z 21.09.2010
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Funduszu
Pobierz
Raport bieżący nr 29/2010 z 21.09.2010
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010r.
Pobierz
Raport bieżący nr 28/2010 z 20.09.2010
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Pobierz
Raport biezący nr 27/2010 z 15.09.2010
Zgłoszone kandydatury na członka rady nadzorczej BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport biezący nr 26/2010 z 08.09.2010
Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Pobierz
Raport biezący nr 25/2010 z 08.09.2010
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Pobierz
Raport biezący nr 24/2010 z 06.09.2010
Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych
Pobierz
Raport biezący nr 23/2010 z 03.09.2010
Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych
Pobierz
Raport biezący nr 22/2010 z 01.09.2010
Korekta daty w opinii biegłego rewidenta do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za półrocze 2010
Pobierz
Raport biezący nr 21/2010 z 31.08.2010
Rezygnacja Prezesa Zarzadu BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport biezący nr 20/2010 z 20.08.2010
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport biezący nr 19/2010 z 20.08.2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport biezący nr 18/2010 z 21.07.2010
Zbycie akcji PWB AWBUD SA i nabycie akcji INSTAL LUBLIN SA
Pobierz
Raport biezący nr 17/2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Pobierz
Raport biezący nr 16/2010 z 29.06.2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Pobierz
Raport biezący nr 15/2010 z 09.06.2010
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
Pobierz
Raport biezący nr 14/2010 z 09.06.2010
Uchwały podjete na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2010
Pobierz
Raport biezący nr 13/2010 z 08.06.2010
Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych
Pobierz
Raport biezący nr 12/2010 z 27.05.2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Pobierz
Raport bieżący nr 11/2010 z 21.05.2010
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
Pobierz
Raport bieżący nr 10/2010 z 13.05.2010
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009
Pobierz
Raport bieżący nr 9/2010 z 13.05.2010
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 8/2010 z 13.05.2010
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 7/2010 z 13.05.2010
Wybór biegłego rewidenta
Pobierz
Raport bieżący nr 6/2010 z 28.04.2010
Zawarcie znaczącej umowy – Umowa o limit wierzytelności
Pobierz
Raport bieżący nr 5/2010 kor 16.04.2010
Emisja Obligacji – korekta
Pobierz
Raport bieżący nr 4/2010 z 15.04.2010
Ujawnienie stanu posiadania – Pioneer Pekao Investment Management SA
Pobierz
Raport bieżący nr 3/2010 z 16.02.2010
Zatwierdzenie do wsparcia projektu spółki Invento Sp. z o.o. – spółka zależna BBI Capital NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 2/2010 z 27.01.2010
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 1/2010 z 18.01.2010
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.
Pobierz

Raporty bieżące z roku 2009.

Raport bieżący nr 43/2009
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 15 grudnia 2009r
Pobierz
Raport bieżący nr 42/2009
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 15 grudnia 2009r
Pobierz
Raport bieżący nr 41/2009
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 40/2009
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 39/2009
Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2009 roku
Pobierz
Raport bieżący nr 38/2009
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
Pobierz
Raport Bieżący nr 37/2009
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi
Pobierz
Raport bieżący nr 36/2009
Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii G
Pobierz
Raport bieżący nr 35/2009
Uchwała Zarzadu GPW w Warszawie SA, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący nr 34/2009
Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji zwykłych na okaziciela serii G
Pobierz
Raport bieżący nr 33/ 2009
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ BBI Capital NFI SA w dniu 9 czerwca 2009
Pobierz
Raport bieżący nr 32/2009
Ujawnienie stanu posiadania
Pobierz
Raport bieżący nr 31/2009 z dn. 9.06.2009
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Funduszu
Pobierz
Raport bieżący nr 30/2009 z dn. 9.06.2009
Uchwały podjęte na ZWZ BBI Capital NFI SA w dniu 9 czerwca 2009
Pobierz
Raport bieżący nr 29/2009 z dn. 4.06.2009
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BBI CAPITAL NFI SA w drodze emisji akcji serii G
Pobierz
Raport bieżący nr 29/2009K z dn.5.06.2009
Korekta do raportu nr 29/2009 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BBI CAPITAL NFI SA w drodze emisji akcji serii G
Pobierz
Raport bieżacy nr 28/2009 z dn. 4.06.2009
Zakończenie subskrypcji akcji serii G BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport bieżący 27/2009 z dn. 28.05.2009
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy
Pobierz
Raport bieżący 26/2009 z dn.28.05.2009
Projekty uchwał na ZWZ BBI CAPITAL NFI S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2009r
Pobierz
Raport bieżący 25/2009 z dn. 25.05.2009
Ustosunkowanie się Zarządu BBI CAPITAL NFI SA do tekstu reklamowego zamieszczonego w Gazecie Puls Biznesu z dnia 25.05.2009
Pobierz
Raport bieżący 24/2009 z dn. 20.05.2009
Wybór biegłego rewidenta
Pobierz
Raport bieżący 23/2009 z dn. 20.05.2009
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności oraz Ocena Sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej
Pobierz
Raport bieżący 22/2009 z dn.20.05.2009
Powołanie Członków Zarządu na następną kadencję
Pobierz
Raport bieżący 21/2009 z dn.15.05.2009
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI CAPITAL NFI SA
Pobierz
Raport Bieżący 20/2009 z dn. 04.05.2009
Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
Pobierz
Raport Bieżący 19/2009 z dn. 09.04.2009
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 kwietnia 2009r.
Pobierz
Raport Bieżący 18/2009 z dn. 09.04.2009
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Pobierz
Raport Bieżący 17/2009 z dn. 09.04.2009
Uchwały podjete na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 kwietnia 2009
Pobierz
Raport Bieżący 16/2009 z dn. 08.04.2009
Przekroczenie progu 5% głosów przez NORDEA OFE
Pobierz
Raport Bieżący 15/2009 z dn. 08.04.2009
Ujawnienie stanu posiadania przez BB Investment S.A.
Pobierz
Raport Bieżący 14/2009 z dn. 30.03.2009
Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
Pobierz
Raport Bieżący 13/2009 z dn. 24.03.2009
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Pobierz
Raport Bieżący 12/2009 z dn. 24.03.2009
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz
Raport Bieżący 11/2009 z dn. 17.03.2009
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz
Raport Bieżący 10/2009 z dn. 06.03.2009
Zawarcie Ostatecznej Umowy Sprzedaży Akcji
Pobierz
Raport Bieżący 9/2009 z dn. 19.02.2009
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (Jan Modrzejewski)
Pobierz
Raport Bieżący 8/2009 z dn. 17.02.2009
Oświadczenie Zarządu w sprawie spadków notowań akcji BBI Capital NFI S.A.
Pobierz
Raport Bieżący 7/2009 z dn. 16.02.2009
Rejestracja podwyższenia Kapitału w Spółce UPOS System Sp. z o.o.
Pobierz
Raport Bieżący 6/2009 z dn. 13.02.2009
Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji MTI
Pobierz
Raport Bieżący 5/2009 z dn. 11.02.2009
Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego BBI Capital NFI SA