Raport roczny za 2020 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok Pobierz
Raport roczny za 2019 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok Pobierz
Raport roczny za 2018 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok Pobierz
Raport roczny za 2017 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok Pobierz
Raport roczny za 2016 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok Pobierz
Raport roczny za 2015 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok Pobierz
Raport roczny za 2014 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2013 rok Pobierz
Raport roczny za 2013 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2012 rok Pobierz
Raport roczny za 2012 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2011 rok Pobierz
Raport roczny za 2011 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2010 rok Pobierz
Raport roczny za 2010 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok Pobierz
Raport roczny za 2009 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2008 rok Pobierz
Raport roczny za 2008 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2007 rok Pobierz
Raport roczny za 2007 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2006 rok Pobierz
Raport roczny za 2006 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2005 rok Pobierz
Raport roczny za 2005 rok Pobierz
Raport roczny skonsolidowany za 2004 rok Pobierz
Raport roczny za 2004 rok Pobierz
Raport roczny za 2003 rok Pobierz
Raport roczny za 2002 rok Pobierz
Raport roczny za 2001 rok Pobierz
Raport roczny za 2000 rok
Raport półroczny 2021 rok Pobierz
Raport półroczny 2020 rok Pobierz
Raport półroczny 2019 rok Pobierz
Raport półroczny 2018 rok Pobierz
Raport półroczny 2017 rok Pobierz
Raport półroczny 2016 rok Pobierz
Raport półroczny 2015 rok Pobierz
Raport półroczny 2014 rok Pobierz
Raport półroczny 2013 rok Pobierz
Raport półroczny 2012 rok - skorygowany Pobierz
Raport półroczny 2012 rok Pobierz
Raport półroczny 2011 rok Pobierz
Raport półroczny 2010 rok Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2021 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2020 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2020 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2019 Skonsolidowany Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2019 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2018 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2018 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2017 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2017 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2016 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2016 Skonsolidowany Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2015 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2015 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2014 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2014 Pobierz
 
Raport Kwartalny QSr 3 2013 Pobierz
 

Raport Kwartalny QSr 1 2013 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2012 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2012 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 4 2011 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2011 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2011 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 4 2010 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 3 2010 Pobierz

Raport Kwartalny QSr 1 2010 Pobierz

Raport Kwartalny Q4 2009 Pobierz

Raport kwartalny Q3 2009 Pobierz

Raport kwartalny Q1 2009 Pobierz

Raport kwartalny Q4 2008 Pobierz

Raport kwartalny Q3 2008 Pobierz

Raport kwartalny Q2 2008 Pobierz

Raport kwartalny Q1 2008 Pobierz

Raport kwartalny Q4 2007 Pobierz

Raport kwartalny Q3 2007 Pobierz

Raport kwartalny Q2 2007 Pobierz

Raport kwartalny Q1 2007 Pobierz

Raport kwartalny Q4 2006 skonsolidowany Pobierz

Raport kwartalny Q3 2006 skonsolidowany Pobierz

Raport kwartalny Q3 2006 Pobierz

Raport kwartalny Q2 2006 skonsolidowany Pobierz

Raport kwartalny Q2 2006 Pobierz

Raport kwartalny Q1 2006 skonsolidowany Pobierz

Raport kwartalny Q1 2006 Pobierz

Raport kwartalny Q4 2005 skonsolidowany Pobierz

Raport kwartalny Q4 2005 Pobierz

Raport kwartalny Q3 2005 skonsolidowany Pobierz

Raport kwartalny Q3 2005 Pobierz

Raport kwartalny Q2 2005 skonsolidowany Pobierz

Raport kwartalny Q1 2005 skonsolidowany Pobierz

Raport kwartalny Q1 2005 Pobierz

Raport kwartalny Q4 2004 Pobierz

Raport kwartalny Q3 2004 Pobierz

Raport kwartalny Q2 2004 Pobierz

Raport kwartalny Q1 2004 Pobierz

Raport kwartalny Q4 2003 Pobierz

Raport kwartalny Q3 2003 Pobierz

Raport kwartalny Q2 2003 Pobierz

Raport kwartalny Q1 2003 Pobierz

Raport kwartalny Q4 2002 Pobierz

Raport kwartalny Q3 2002 Pobierz

Raport kwartalny Q2 2002 Pobierz

Raport kwartalny Q1 2002 Pobierz