Oferta zakupu akcji – Pobierz

Raport Bieżący 16/2018, 17/2018 i 18/2018- Pobierz
Harmonogram skupu akcji – Pobierz
Formularz Oferty Sprzedaży akcji – Pobierz
RODO Klauzula informacyjna – Pobierz
FAQ Skup akcji własnych – Pobierz
Uchwała nr 21 ZWZ w sprawie upoważnienia Zarządu – Pobierz
Uchwała Zarządu w sprawie warunków nabycia akcji własnych do nabycia akcji własnych – Pobierz
Uchwała Zarządu w sprawie nabycia drugiej transzy akcji własnych – Pobierz
Uchwała Zarządu w sprawie zmiany harmonogramu i ceny nabycia akcji własnych – Pobierz

Uchwała Zarządu w sprawie zmiany harmonogramu skupu akcji własnych – Pobierz