Zarząd:
Pan Artur Górski – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. Od 2009 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz komunikacji spółek publicznych. Od maja 2020 r. pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu Spółki TopLevelTennis.com S.A. Od września 2020 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. W latach 2019–2021 był Prezesem Zarządu Spółki Investoria Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na airQ2 Sp. z o.o.), a obecnie jest jej V-ce Prezesem. W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych m.in. All In! Games S.A., One More Level S.A., Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz Synerga.fund S.A. Pan Artur Górski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. oraz MODE S.A. Pan Artur Górski specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz transakcjach typu M&A na rynku publicznym.