Skip to content
Polityka prywatności

Zdobyte doświadczenie oraz stabilna pozycja rynkowa daje nam wiarę w to, że każdy dzień przynosi okazję by stać się lepszym. Dlatego inwestujemy w rozwój właściwych umiejętności, wiedzy i kompetencji naszych Pracowników.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Imperio prosimy o przesłanie aplikacji na adres: kariera@imperasa.pl

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych procesów rekrutacji

Przesyłając CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do celów przyszłej rekrutacji. Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie  przez Nazwa Administratora zawartych w nim danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych”

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: kariera@imperasa.pl w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

Administrator danych
Administratorem danych jest  Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej również jako Spółka lub Administrator).

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kariera@imperasa.pl, pod numerem 22 398-82-70 lub pisemnie: Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA – ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do analizy Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego. Pani/Pana dane będą  przetwarzane w celu:
przeprowadzenia ewentualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.

Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub w zakresie usług księgowych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora. Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom z grupy wyłącznie za Pani/Pana zgodą.

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Oświadczam, że otrzymałam(em) przedstawioną mi treść informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego  przez Administratora danych.