Skip to content
Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPERIO ASI S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku. – Pobierz

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 roku. – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 roku przez pełnomocnika – Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 29 czerwca 2023 roku – Pobierz

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną – Pobierz

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną – Pobierz

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy i pełnomocników IMP RODO – Pobierz

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach – Pobierz

Sprawozdanie RN dotyczące wynagrodzeń 2022 – Pobierz

Sprawozdanie RN z działalności za 2022 rok – Pobierz

Wniosek Zarządu co do pokrycia straty – Pobierz

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPERIO ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku. – Pobierz

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27 czerwca 2022 roku. – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 27 czerwca 2022 roku przez pełnomocnika – Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 27 czerwca 2022 roku – Pobierz

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawna – Pobierz

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną – Pobierz

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy i pełnomocników IMP RODO – Pobierz

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach – Pobierz

Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego 2021 – Pobierz

Sprawozdanie RN dotyczące wynagrodzeń 2021 – Pobierz

Sprawozdanie RN z działalności za 2021 rok – Pobierz

Wniosek Zarządu podział zysku – Pobierz

Uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej – Pobierz

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2021 r.

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021 r. – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku. – Pobierz

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021 roku. – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021 roku przez pełnomocnika – Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 27 maja 2021 roku – Pobierz

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawna – Pobierz

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną – Pobierz

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy i pełnomocników IMPC RODO – Pobierz

Raport z oceny sprawozdania o wynagrdzeniach –Pobierz

Sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu sprawozdania finansowego 2020 – Pobierz

Sprawozdanie RN IMPC dotyczące wynagrodzeń 2019/2020 – Pobierz

Sprawozdanie RN z działalności za 2020 rok – Pobierz

Wniosek Zarządu podział zysku – Pobierz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. w dniu 7 kwietnia 2021 roku. – Pobierz

Projekty uchwał na NWZ w dniu 7 kwietnia 2021 roku. – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ w dniu 7 kwietnia 2021 roku przez pełnomocnika – Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 11 marca 2021 roku – Pobierz

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawna – Pobierz

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną – Pobierz

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy i pełnomocników IMPC RODO – Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Projekt zmienionej uchwały do pkt 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 roku. – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 roku. – Pobierz

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 roku. – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 roku – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IMPC z działalności RN oraz oceny sytuacji spółki – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IMPC z wyników oceny sprawozdań – Pobierz

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok – Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 23 lipca 2020 roku – Pobierz

Uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Impera Capital ASI S.A. za 2020 i 2021 rok. – Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku – Pobierz

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 roku – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IMPC z działalności RN oraz oceny sytuacji spółki – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IMPC z wyników oceny sprawozdań – Pobierz

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2018 rok – Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 30 maja 2019 roku – Pobierz

Informacja Zarządu z art 363 KSH o przyczynach i celu nabycia akcji własnych – Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 14 czerwca 2018 r. – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku – Pobierz

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 14 czerwca 2018 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 14 czerwca 2018 roku – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IMPC z działalności RN oraz oceny sytuacji spółki – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IMPC z wyników oceny sprawozdań – Pobierz

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 rok – Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 18 maja 2017 roku – Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2017 r.

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12 czerwca 2017 r. – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 12 czerwca 2017 roku – Pobierz

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 12 czerwca 2017 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 12 czerwca 2017 roku – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IMPC z działalności RN oraz oceny sytuacji spółki – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IMPC z wyników oceny sprawozdań – Pobierz

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok – Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 16 maja 2017 roku – Pobierz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku – Pobierz

Projekty uchwał NWZ w dniu 28 czerwca 2016 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ w dniu 28 czerwca 2016 roku – Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2016 r.

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 24 maja 2016 r. – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 24 maja 2016 roku – Pobierz

Projekty uchwał ZWZ w dniu 24 maja 2016 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 24 maja 2016 roku – Pobierz

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2015 rok – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok – Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20 kwietnia 2015 r. – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 roku – Pobierz

Projekty uchwał ZWZ w dniu 20 kwietnia 2015 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 20 kwietnia 2015 roku – Pobierz

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2014 rok – Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok – Pobierz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2014 r.

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 20 sierpnia 2014 r. – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2014 roku – Pobierz

Projekty uchwał NWZ w dniu 20 sierpnia 2014 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ w dniu 20 sierpnia 2014 roku – Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2014 r.

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 28 maja 2014 r. – Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 28 maja 2014 roku – Pobierz

Projekty uchwał ZWZ w dniu 28 maja 2014 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 28 maja 2014 roku – Pobierz

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2013 rok – Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok – Pobierz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2014 r.

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 6 marca 2014 r. – Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 6 marca 2014 roku – Pobierz

Projekty uchwał NWZ w dniu 6 marca 2014 roku – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ w dniu 6 marca 2014 roku – Pobierz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 28 lutego 2014 roku – ODWOŁANE – Pobierz

Projekty uchwał NWZ 28.02.2014 r. – ODWOŁANE – Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu – ODWOŁANE – Pobierz