Stopka

ADRES

Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Platinium Business Park | Budynek 1, VI piętro
ul. Wołoska 9 | 02-583 Warszawa

KONTAKT

Sekretariat: + 48 22 398 82 70
Fax + 48 22 398 82 71
KRS 0000020690 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy | XIII Wydział Gospodarczy
NIP 526-10-29-979 | REGON 010965971 |
kontakt: biuro@imperasa.pl