Skip to content

O Imperio

Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest spółką inwestycyjną, która prowadzi projekty inwestycyjne w obszarze private equity i venture capital. Imperio ASI S.A. koncentruje się na rynku inwestycji Private Equity/Venture Capital, poszukując możliwości inwestycyjnych w branżach IT, ITC, e-commerce oraz innowacyjnych produktów i usług.

W ramach przyjętej strategii Emitent inwestuje bezpośrednio w projekty biznesowe oraz tworzy wspólnie z partnerami mniejsze fundusze celowe. Głównym obszarem aktywności i funkcjonowania Spółki jest realizacja i prowadzenie projektów inwestycyjnych w formie inwestycji własnych. Projekty inwestycyjne to inwestycje kapitałowe dokonywane w drodze obejmowania udziałów i akcji nowych projektów, przejmowanie działających już spółek, a także zarządzanie właścicielskie tymi projektami.