Skip to content
Władze

Artur Górski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. Od 2009 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz komunikacji spółek publicznych. Od maja 2020 r. pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu Spółki TopLevelTennis.com S.A. Od września 2020 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. W latach 2019–2021 był Prezesem Zarządu Spółki Investoria Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na airQ2 Sp. z o.o.), a obecnie jest jej V-ce Prezesem. W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych m.in. All In! Games S.A., One More Level S.A., Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz Synerga.fund S.A. Pan Artur Górski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. oraz MODE S.A. Pan Artur Górski specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz transakcjach typu M&A na rynku publicznym.

Skład Rady Nadzorczej:

Sławomir Jarosz

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i członkiem Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996–2004 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. W latach 2001–2003 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Bielsku-Białej. W latach 2003–2004 był Prezesem Zarządu firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z Krakowa. Od 2009 r. do 2014 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Od 2019 r. do grudnia 2020 r. piastował stanowisko prezesa Zarządu InBook S.A. Od 2011 r. i obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu ABS Investment S.A. Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych. Pan Sławomir Jarosz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe S.A. , MODE S.A., Alfa Dom Maklerski S.A., Quest sp. z o. o, Softelnet S.A. , Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., UHY ECA S.A. Pan Sławomir Jarosz pełni też funkcję Prezes Zarządu DJP Invest sp. z o.o.
Pan Sławomir Jarosz Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.
Pan Sławomir Jarosz spełnia kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Marcin Jaszczuk

Posiada 15-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Do lipca 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank. Przed dołączeniem do Alior Bank od 2014 r. pracował w PZU, jako Dyrektor Inwestycyjny, a później jako dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, gdzie odpowiadał za obszar fuzji i przejęć oraz za współpracę z instytucjami finansowymi z Grupy PZU. W latach 2008-2014 związany był z firmą doradczą Saski Partners, gdzie jako Vice President zrealizował szereg transakcji typu M&A w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej karierze zawodowej współpracował również z Eurus Capital, JP Morgan w Londynie oraz Deloitte. Marcin Jaszczuk ukończył Uniwersytet Łódzki, uzyskując dyplom z ekonometrii
Pan Marcin Jaszczuk spełnia kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

dr Aneta Makowiec

Doktor nauk prawnych, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, właścicielka kancelarii, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka kierunku Prawo oraz kierunku Administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ukończone z wyróżnieniem). Stypendystka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w latach 2010/2011 i 2014/2015. Laureatka stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych – Start 2015. Autorka i współautorka ponad 65 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego i handlowego w tym artykuły zamieszczone w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, rozdziały w pracach zbiorowych, monografiach, opracowania dydaktyczne oraz glosy. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych.
Pani Aneta Makowiec spełnia kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Piotr Piaszczyk

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
W działalności prawniczej specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie gospodarczym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu, likwidatora oraz członka rady nadzorczej spółek.
W latach 2008-2021 był związany z Grupą Kapitałową PMPG Polskie Media S.A. gdzie pełnił funkcje prawnika (do roku 2014), Radcy Prawnego (od 2014 do 2019 roku), Dyrektora do spraw korporacyjnych i relacji z inwestorami (od 2018 do 2019 roku), Członka Zarządu PMPG Polskie Media (od 2019 do 2020 roku), Prezesa Zarządu Agencji Wydawniczo-Reklamowej Wprost Sp. z o.o. (od 2019 do 2020), Członka Rady Nadzorczej PMPG Polskie Media S.A. (od 2020 do teraz), Członka Rady Nadzorczej Orle Pióro Sp. z o.o. (od 2020 do teraz). Aktualnie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A., Babaco S.A., PMI Capital ASI S.A. oraz Everest Investment Management S.A.
Pan Piotr Piaszczyk spełnia kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Tomasz Wykurz

Pan Tomasz Wykurz jest absolwentem Wydziału Techniki i Energetyki w Rolnictwie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ukończył także Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu. Obecnie pełni funkcję Prezes Synerga Fund S.A. Pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej JRHolding S.A., One Mor Level S.A., Digital S.A. ,TLTENNIS S.A., Eurohit S.A., IDH S.A. Pełni obowiązki managera P.H. Celtom w ramach których odpowiedzialny jest za program „Czyste Powietrze” i realizację zadań z programu.
Pan Tomasz Wykurz spełnia kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.