Skip to content
Dokumenty korporacyjne

KRS IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna (stan na dzień 24.05.2024) Pobierz
Statut Spółki Pobierz
Regulamin WZA (uchwalony 15.12.2009) Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej – Pobierz
Polityki wynagrodzeń – Pobierz

Regulamin Komitetu Audytu – Pobierz
Sprawozdanie RN IMPC dotyczące wynagrodzeń 2019/2020 – Pobierz