Skip to content
Informacje ogólne

Informacje podstawowe

Nazwa IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Nazwa skrócona IMPERIO
Rynek notowań Podstawowy
Przynależność do sektora branżowego Działalność inwestycyjna

Segment, do którego spółka została

zakwalifikowana

WIG
Adres Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon +48 22 398 82 70
Fax +48 22 398 82 71
www www.imperioasi.pl
email biuro@imperioasi.pl
NIP 526-10-29-979
ISIN PLNFI0700018
KRS

0000020690

Właściwy sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS