Skip to content
Ład korporacyjny
Informacja o zakresie zastosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021 – Pobierz

Informacja o wyborze firmy audytorskiej:

Informacja dotycząca wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Pobierz
Sprawozdania Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2019 – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok – Pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2018 – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok – Pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2017 – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok – Pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2016 – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok – Pobierz

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2015 rok – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok – Pobierz

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2014 rok – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok – Pobierz

Raporty o niestosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW:

Informacja o niestosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW – Pobierz